Banke

Pitajte čitatelja: trebate li financirati angažman prsten?

Pitajte čitatelja: trebate li financirati angažman prsten?

Htio sam završiti ovaj tjedan s čitateljskim pitanjem (nisam to učinio za neko vrijeme!). Danas sam razmišljao o tome je li prikladno financirati zaručnički prsten.

Smatram se vrlo tradicionalnim i mislim da biste trebali uštedjeti plaću i pričekati da kupite zaručnički prsten sve dok si to ne priuštite. Zapravo, mislim da ste mladenka-da-bi trebala vrijediti više nego odlazak u dug za angažman prsten.

Međutim, jučer sam vidio reklamu na televiziji o financiranju od 0% za angažman i vjenčane prstenove lokalne trgovine nakitom (koja je zapravo bila lanac diljem zemlje). Otkrio sam da je to malo ...

Mislim da bi brak trebao početi na solidnoj financijskoj osnovi kao i bilo što drugo, i mislim da ne vrijedi duga za prsten. Međutim, za to mora postojati zahtjev jer je oglašavan na televiziji!

Dakle, čitatelji, što mislite? Je li u redu otići u dug za kupnju zaručničkog prstena ili vjenčanja? Što je s vjenčanjem, je li u redu otići za to?

Pošalji Komentar